II Certamen de relats

Tens una història que sempre has volgut explicar?

La FAGiC (Federació d´Associacions Gitanes de Catalunya) organitza un certamen de relats amb la intenció  d’incentivar la creativitat literària alhora que divulgar la història i la cultura del Poble Gitano. Aquest any comptem amb la col·laboració de la Casa del Llibre.

Les persones guanyadores del concurs rebran un premi en metàl·lic i en llibres. Els millors relats els publicarem en un llibre.

Els llibres es repartiran en biblioteques, centres cívics i escoles gratuïtament.

Podeu consultar les bases del concurs en la secció a baix, per rebre més información podeu escriure’ns a info@fagic.org.

Us preguem fer difusió del concurs a les vostres xarxes socials, esperem llegir moltes històries!

La Federació d´Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC) convoca el 2º concurs de relats “Pintem de gitano Catalunya” (Pintemos de gitano Cataluña), la fi del qual és incentivar la creativitat literària alhora que divulgar la cultura, la història, els costums i tradicions del poble gitano.

Tema

Els relats tractaran sobre qualsevol aspecte de la cultura, la història, els costums i tradicions del poble gitano. Es valorarà especialment aquells relats que contemplin la influència i el vincle de la cultura gitana amb altres cultures i que tinguin en compte l’enfocament dels drets humans i la perspectiva de gènere.

Participants

Podrà participar qualsevol persona que ho desitgi.

Característiques dels relats

Els relats hauran d’ajustar-se al tema i continguts del concurs. La Federació d´Associacions Gitanes de Catalunya, organitzadora del concurs, es reserva el dret d’acceptació de les obres segons s’adeqüin o no a la temàtica del concurs i a les característiques formals exigides. Els relats estaran escrits en castellà, català o romanó. Els participants hauran d’enviar un màxim de dos relats, totalment inèdits. Els treballs hauran de tenir una extensió d’entre 3 i 8 fulls A4, a 1,5 d’interlineat i font Arial o News Times Roman a 12 punts.

Els treballs es podran presentar:

• Personalment, en les oficines de la FAGiC a Barcelona. C/Concili de Trento, 313, 9º Planta, despatx 9. Barcelona.

• Es podran remetre per correu a la següent adreça: C/Concili de Trento, 313, 9º Planta, despatx 9. C.P.: 08020. Barcelona.

  • O per correu electrònic a la següent adreça: info@fagic.org.

En el sobre exterior haurà d’aparèixer 1er Concurs de relats gitanos FAGiC. Els relats s’identificaran únicament pel seu títol i no inclouran signatura ni identificació de l’autor/autora. El sobre haurà d’estar identificat amb el títol del conte i un pseudònim. A l’interior del sobre s’inclourà un sobre tancat, identificat amb el títol del conte i el pseudònim, que contindrà el nom complet de l’autor/autora, número de telèfon, D.N.I i adreça completa. En el cas d’enviar-ho per correu electrònic, s’enviarà, en adjunt, l’arxiu amb el conte o contes, signat amb el pseudònim i, en un altre arxiu, les dades de l’autor/autora i el títol del relat.

Termini de presentació

Es podran presentar treballs des del moment de la publicació d’aquesta convocatòria fins al 31 d’agost 2019.

Jurat

El jurat, nomenat per la FAGiC, estarà format per dos escriptors de reconegut prestigi i per dos membres de l’associacionisme gitano.

Premi

El jurat concedirà un primer premi de 200 euros, un segon i tercer premi en vals de llibres.

Els premis es fallaran al octubre 2019 a Barcelona.

Si cap de les obres aconsegueix el nivell exigit, el premi podrà ser considerat desert.

Publicació del llibre

Amb els tres relats premiats, així com amb els relats seleccionats, la FAGiC editarà el llibre 2º Concurs de relats gitanos FAGiC “Pintem de gitano Catalunya”.

Els llibres es repartiran en biblioteques, centres cívics i escoles gratuïtament.

Drets d’autor

Els Participants en el Concurs, pel fet de participar, cedeixen a la

FAGiC, a títol gratuït i de forma no exclusiva, els drets per publicar el seu relat en el llibre compilatori del concurs “Pintem de gitano Catalunya” – “Pintemos de gitano Cataluña”.

Els autors garanteixen que són titulars dels drets d’autor dels relats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *