This post is also available in: Español (Spanish) English

PECAO és l’acrònim anglès que es tradueix amb “Educació entre iguals per a contrarestar l’antigitanisme en el discurs d’odi online”. El doble objectiu d’aquest projecte és educar i apoderar a joves gitanos i gitanes a reconèixer i assenyalar casos de discurs d’odi amb matriu antigitana tant en xarxes socials com en altres mitjans digitals, al mateix temps el monitoratge ens donarà informacions sobre l’entitat del problema de l’antigitanisme online, per a així poder dissenyar polítiques ad hoc de contrast.

El llenguatge influeix en el pensament, i vice-versa, a més com va dir M. Focault en “L’ordre del discurs” el llenguatge és una eina de control que replica els mecanismes de poder en la societat, replicant les discriminacions i desigualtats. Per aquest motiu és important parar el discurs d’odi online: aquest odi que es perpètua en les xarxes no es queda aquí, al contrari, es creen circuit de retroalimentació entre l’antigitanisme en la societat i discurs antigitano en les xarxes.

 

OBJECTIUS

  1. Sensibilitzar als joves de 10 països sobre l’impacte advers del discurs d’odi i la importància de denunciar-lo.
  2. Capacitar a joves gitanos i gitanes com a educadors utilitzant el mètode de l’educació entre parells, i així capacitar-los per a monitorar i informar sobre el discurs d’odi en línia;
  3. Advocar per polítiques antidiscriminatòries que tinguin en compte l’esfera en línia, així com l’antigitanisme com a biaix de motivació;
  4. Conscienciar a altres parts interessades del discurs d’odi antigitano en els mitjans en línia.

 

ACTIVITATS

Els i les joves implicats en el projecte rebran una formació per a saber individuar, catalogar i denunciar cas de discurs d’odi antigitano.

Aquests i aquestes joves seran agents multiplicadors en la societat, organitzant diferents activitats a nivell local per a conscienciar sobre l’impacte negatiu del discurs d’odi antigitano i per a fer costat als i les joves a reconèixer-ho i denunciar-ho.

Al llarg del procés de monitoratge es recopilaran dades nacionals dels països del consorci i es publicaran cinc informes de seguiment i un informe de síntesi.

Una campanya online i altres activitats de difusió es desenvoluparan tant a nivell local als països del consorci, així com a nivell europeu.

Els socis duran a terme diferents accions de advocacy per a visibilitzar el fenomen i reclamar polítiques ad hoc de contrasto al discurs d’odi online dirigit a persones gitanes.

 

RESULTATS

A través de PECAO esperem augmentar el nombre de casos reportats de discurs d’odi i contingut eliminat, una major consciència de l’impacte negatiu del discurs d’odi antigitano entre els joves i gràcies a les dades recopilades i a les accions de advocacy, volem aconseguir directrius i polítiques que contraresten el discurs d’odi.

 

CONSORCI

Finançat pel Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Unió Europea (2014-2020) amb cofinançament de Google.org:

 

Asociación Integro (Bulgaria)

Nevo Parudimos (Rumania)

Federación de Asociaciones Catalanas de Roma (FAGIC), España

Romaversitas (Hungría)

Romanonet (República Checa)

Red ERGO (Bélgica)

Finançament del Google.org Impact Challenge on Safety en el marc del projecte de ERGO Network “Educació entre parells per a contrarestar el discurs d’odi antigitano en línea”

La Voix des Rroms (Francia)

Upre Roma (Italia)

Roma Women Fund Chiricli (Ucrania)

RROMA (Macedonia del Norte)

Roma activa Albania (Albania)