This post is also available in: Español (Spanish) English

 QUI SOM

L’equip de la FAGiC està compost per la Junta directiva, que representa a l’Assemblea d’associacions i que de manera voluntària, treballa al costat d’una plantilla interdisciplinària i intercultural de persones compromeses amb la comunitat gitana, la igualtat de drets i el canvi social. La plantilla està formada per més de 40 persones, repartides entre les diferents entitats i les oficines generals, i que al costat de voluntaris i voluntàries, estudiants en pràctiques i persones col·laboradores externes, són el motor de la FAGiC.


TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

 ORGANISMES REPRESENTATIUS

 ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General està composta pels representants de les associacions federades. És l’òrgan suprem de la Federació i les seves funcions són les de decidir les directrius d’acció, establir els objectius principals i prioritaris, aprovar els comptes, aprovar les associacions que es vulguin federar i escollir cada quatre anys la Junta Directiva.

  JUNTA

La Junta Directiva assumeix la responsabilitat de dirigir la Federació durant els quatre anys que dura la seva elecció i és la que representa a l’entitat davant associacions i institucions.

La Junta presenta a l’Assemblea les despeses anuals, el pressupost previst i una memòria dels projectes realitzats, així com la proposta de projectes i accions que durà a terme durant el proper exercici. Podeu consultar la composició de la Junta aquí.

 ASSOCIACIONS FEDERADES

Hi ha 96 associacions federades reparatides per tot el territori català. 
Les associacions desenvolupen en autonomia els seus projectes i la Federació els assegura suport i impuls per a la promoció i execució dels mateixos.

 CONSELL D’ANCIANS

El Consell d’Ancians és un òrgan extern a la Federació que s’ofereix a les entitats gitanes i persones individuals, quan es pretén resoldre un conflicte entre població gitana, des de l’enfocament de la mediació i el consens.

 TREBALL EN XARXA


Creiem fermament en la força del treball amb altres entitats gitanes i no gitanes, associacions de veïns, administracions públiques, empreses i col·laboradors.