This post is also available in: Español (Spanish) English

 TRANSPARÈNCIA I  BON GOVERN

La FAGiC  és una entitat no lucrativa inscrita en el Registre Nacional d’Associacions, Grup 1, Secció 2,  número  50711, CIF G58898502.

L’entitat va ser constituïda en el 1991 i es recolza en les normes contingudes en l’Estatut de la mateixa

DESCARREGA

ROLS  DIRECTIUS

Els càrrecss de la Junta Directiva són de caràcter honorífic i es renoven cada 4 anys.

 

 SITUACIÓ ECONÒMICA