This post is also available in: Español (Spanish) English

“Erasmus+ és el programa de la UE per a donar suport a l’educació, la formació, la joventut i l’esport a Europa.

Dins del programa es plantegen els següents temes específics:

  • Reduir la desocupació, especialment entre els joves
  • Fomentar l’educació d’adults, especialment en les noves competències i qualificacions exigides pel mercat laboral
  • Animar als joves a participar en la vida democràtica d’Europa
  • Donar suport a la innovació, la cooperació i les reformes
  • Reduir l’abandonament escolar prematur
  • Promoure la cooperació i la mobilitat amb els països associats de la UE.”

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es)

Els nostres projectes actuals dins del programa E+:

-SMART4INCLUSION: (Habilitats, motivació, avaluació, responsabilitat i capacitació per a persones vulnerables per a millorar les seves habilitats bàsiques i competències clau i millorar la seva inclusió social.)