This post is also available in: Español (Spanish) English

“El programa REC contribueix a un major desenvolupament d’una àrea on la igualtat i els drets de les persones, tal com estan consagrats en el Tractat, la Carta i les convencions internacionals de drets humans són promoguts, protegits i implementats efectivament”. (ec.europa.eu/funding)

Els nostres actuals projectes dins d’aquest programa són:

-AGREP (Programa d’acció per a la denúncia efectiva de l’antigitanisme i discriminació)

-R-HOME (Roma: habitatge, oportunitats, mobilitat i apoderament)

-PECAO (Educació entre parells per a contrarestar el discurs d’odi en línia antigitano)

-ROMA YOUTH VOICES (Promoció de la participació política i social de la joventut gitana)

Disclaimer:

El contingut d’aquest lloc web representa únicament les opinions de l’autor i és de la seva exclusiva responsabilitat. La Comissió Europea no accepta cap responsabilitat per l’ús que pugui fer-se de la informació que conté.